Uspešno izvedeno 1. testiranje uporabnosti osnutka (2.0) spletnega mesta FIS NODE VOZLIŠČE s potencialnimi uporabniki (Testing No.1 the FIS NODE ICT TOOL (2.0) with Potential Users)

V okviru Jean Monnet Module FIS NODE for Transition from the Linear to the Circular Economy, nastaja FIS NODE IKT VOZLIŠČE. 

16. 5. 2023 smo v okviru prvega testiranja uporabnosti (No.1), testirali drugo različico (2.0) spletnega mesta FIS NODE ICT TOOL oz. FIS NODE IKT VOZLIŠČA. 

Pred dokončno izdelanim spletnim mestom se bodo zvrstila še nekatera testiranja in z njimi povezani dogodki. Ker pa se oblikovanje uporabniške izkušnje dejansko nikoli ne konča, bomo trendom sledili tudi po dokončno izdelanem spletnem mestu.

Do tam nas loči še kar nekaj dela, nedvomno pa v sodelovanju s potencialnimi uporabniki.

Jean Monnet Module FIS NODE