Holder of the Jean Monnet Module FIS NODE:
Assist. Prof. Urška Fric, PhD
 
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ)
Ljubljanska cesta 31A
Ljubljanska cesta 31A, p. b. 603 
SI-8000 Novo mesto, Slovenia