Uspešno izvedeno testiranje programskih orodij za izdelavo vsebinskih/žičnih okvirjev (wireframe-ov) spletnih mest (Testing the different wireframe tools)

7. 12. 2022 je potekal dogodek, v okviru katerega smo testirali najpogosteje uporabljena programska orodja za izdelavo vsebinskih/žičnih okvirjev (wireframe-ov) spletnih mest.

V nadaljevanju pa je potekalo še testiranje popisa vsebine za vsebinski/žični okvir (wireframe) spletnega mesta FIS NODE ICT TOOL, ki nastaja v okviru projekta FIS NODE for Transition from the Linear to the Circular Economy.