Uspešno izvedeno Testiranje mockup-a spletnega mesta s potencialnimi uporabniki (Testing a mockup with potential users)

20. 12. 2022 je na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu potekal Jean Monnet Module dogodek, v okviru katerega smo prvotno pregledali in preizkusili nekatera najpogosteje uporabljena programska orodja za izdelavo mockup-ov spletnih mest. V nadaljevanju pa smo testirali mockup spletnega mesta FIS NODE ICT TOOL, ki nastaja v okviru projekta FIS NODE for Transition from the Linear to the Circular Economy.