Uspešno izvedeno testiranje osnutka FIS NODE IKT VOZLIŠČA (Testing the FIS NODE ICT TOOL with potential Users)

23. 12. 2022 smo na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu testirali osnutek delujočega spletnega mesta FIS NODE ICT TOOL oz. FIS NODE IKT VOZLIŠČA, ki nastaja v okviru projekta Jean Monnet Module FIS NODE for Transition from the Linear to the Circular Economy

Gre za prvi osnutek spletnega mesta, ki bo svojo podobo skladno z zastavljenimi cilji dobival tekom celotnega trajanja projekta. Ker pa se uporabniška izkušnja s fazo implementacije ne konča, to pomeni, da bo spletno mesto raslo in se dopolnjevalo tudi po koncu trajanja projekta – seveda pa je to mogoče le s plodnim sodelovanjem vseh deležnikov krožnega gospodarstva.