Pregled in testiranje različnih programskih orodij za izdelavo
vsebinskih/žičnih okvirjev spletnih mest (Testing the different Wireframe Tools) – osnovna izhodišča in navodila za delo

Testiranje mockup-a spletnega mesta s potencialnimi uporabniki (Testing Mockup with potential Users)osnovna izhodišča in navodila za delo

Testiranje osnutka (1.0) spletnega mesta FIS NODE VOZLIŠČE s potencialnimi uporabniki (Testing the FIS NODE ICT TOOL with potential Users)osnovna izhodišča in navodila za delo

1. testiranje osnutka (2.0) spletnega mesta FIS NODE VOZLIŠČE s potencialnimi uporabnikiosnovna izhodišča in navodila za delo

1. testiranje osnutka (3.0) spletnega mesta FIS NODE VOZLIŠČE s potencialnimi uporabnikiosnovna izhodišča in navodila za delo