Pregled in testiranje različnih programskih orodij za izdelavo
vsebinskih/žičnih okvirjev spletnih mest (Testing the different Wireframe Tools) – osnovna izhodišča in navodila za delo

Žični okvir FIS NODE VOZLIŠČA

Wireframe of FIS NODE ICT TOOL

Testiranje mockup-a spletnega mesta s potencialnimi uporabniki (Testing Mockup with potential Users)osnovna izhodišča in navodila za delo

Mockup FIS NODE VOZLIŠČA

Mockup of FIS NODE ICT TOOL

Testiranje osnutka (1.0) spletnega mesta FIS NODE VOZLIŠČE s potencialnimi uporabniki (Testing the FIS NODE ICT TOOL with potential Users)osnovna izhodišča in navodila za delo

Vsebinske kategorije FIS NODE vozlišča

Content Categories of FIS NODE ICT TOOL