Uspešno izvedeno 1. testiranje uporabnosti osnutka (3.0) spletnega mesta FIS NODE VOZLIŠČE s potencialnimi uporabniki (Testing No.1 the FIS NODE ICT TOOL (3.0) with Potential Users)

V okviru Jean Monnet Module FIS NODE for Transition from the Linear to the Circular Economy, nastaja FIS NODE IKT VOZLIŠČE. 

Na dogodku, ki je potekal 25. 1. 2024, smo v okviru prvega testiranja uporabnosti (No.1), testirali tretjo različico (3.0) spletnega mesta FIS NODE ICT TOOL oz. FIS NODE IKT VOZLIŠČA. 

Udeleženci so v okviru testiranja iskali odgovor na vprašanje Kaj pri uporabi metode ‘testiranje uporabnosti’ ugotovimo, če imamo v mislih poleg uporabnosti spletnega mesta še oblikovanje in funkcionalnost? Odgovori so prinesli predloge in komentarje, ki bodo upoštevani z namenom dokončne izdelave spletnega mesta.

Jean Monnet Module FIS NODE