Holder of the Jean Monnet Module FIS NODE:
Assist. Prof. Urška Fric, PhD
 
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ)
Faculty of Information Studies in Novo mesto (FIS)
Ljubljanska cesta 31A, p. b. 603 
SI-8000 Novo mesto
Slovenija/Slovenia
Spletna stran FIŠ/Website: Official Website: http://www.fis.unm.si/