Jean Monnet Module FIS NODE

Tranzicija iz linearnega v krožno gospodarstvo predstavlja eno izmed prioritet v gospodarstvu in s tem enega izmed globalnih trendov – v Sloveniji, Evropski uniji (EU) in zunaj njenih meja. 

Krožno gospodarstvo pri tem odpira nove poslovne priložnosti, ustvarja nove poslovne modele in razvija nove trge

Ambiciozna okoljska politika EU in njene finančne podpore Evropske komisije (EK), pa deležnikom predvsem v zadnjem desetletju, pomagajo prepoznavati in uresničevati ne le ekološke, temveč tudi gospodarske in družbene koristi krožnega gospodarstva.

Če želi EU v celoti izkoristiti prednosti prehoda iz linearnega v krožno gospodarstvo, bo potrebno delo, ki je povezano s tranzicijo, pospešiti – kot tudi nekatera ključna področja, ki vplivajo na njegovo izvajanje.

FIS NODE for Transition from the Linear to the Circular Economy bo proces tranzicije iz linearnega v krožno gospodarstvo naslovil z naslednjimi dejavnostmi:

  1. vpliv okoljske politike EU in njene finančne podpore EK, ki deležnikom pomaga prepoznati in uresničevati ekološke, gospodarske in družbene koristi krožnega gospodarstva;
  2. vpliv sodobnih družbenih trendov, saj si deležniki v procesu tranzicije vse bolj prizadevajo slediti okoljski zakonodaji in politikam EU;
  3. vpliv sociokulturnih dejavnikov na deležnike v procesu tranzicije iz linearnega v krožno gospodarstvo;
  4. prepoznavanje značilnosti ključnih deležnikov s pomočjo zakonitosti analize omrežij;
  5. ustvarjanje uporabniku prijaznega in preprostega IKT vozlišča, z upoštevanjem načela oblikovanja uporabniške izkušnje (UXD) »manj je več«, katerega cilj bo pritegniti interese potencialnih deležnikov krožnega gospodarstva.

FIS NODE IKT VOZLIŠČE bo pretežno namenjeno vsem ciljnim skupinam (industrijski in neindustrijski sektor, oblikovalci politik, izobraževalne in raziskovalne organizacije, civilna družba in drugi) z namenom zagotavljanja:

  1. pregleda okoljske politike EU in njenih finančnih instrumentov s strani EK;
  2. transferja znanja in tehnologij med izobraževalnimi in raziskovalnimi organizacijami, ter gospodarstvom;
  3. pregleda dobrih praks med deležniki na področju krožnega gospodarstva na ravni EU.

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu / Faculty of Information Studies in Novo mesto

Ljubljanska cesta 31A

SI-8000 Novo mesto, Slovenia

http://www.fis.unm.si

»Projekt sofinancira Evropska Unija. Izražena mnenja in stališča so izključno mnenja in stališča avtorjev in ne izražajo nujno tudi mnenja in stališč Evropske unije in Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Niti Evropska unija niti Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo (EACEA), ne moreta biti odgovorni zanje.«